Vi har alla stunder då det är svårt att ta itu med läxorna. Vi undviker läxorna och börja göra någonting annat. Att glömma läxorna nu och då, är inte heller ovanligt. Det finns sätt som gör att det kan kännas mindre svårt att börja göra läxorna, samtidigt minskar stressen över ogjorda uppgifter.

Har dur uppfattat läxan? Om läxan verkar omöjlig, försäkra dig om att du förstått uppgiften genom att prata med din lärare. För läraren är det viktigt att du vet vad som förväntas av dig. Kanske behöver du extra hjälp med att ringa in vad det är du behöver göra? Kanske andra i klassen känner likadant? Det är en styrka att be om hjälp!

Spjälka ner innehållet i mindre delar. Prova att börja med uppgifterna som kännsminst obegripliga. När det kört ihop sig är det bättre med korta kontinuerliga stunder för skolarbetet varje dag. Var stolt över dig själv, även om du arbetat med skoluppgifter i 5 minuter. Du har vågat börja, nästa dag kan du öka målet till att arbeta med läxorna i 10 minuter!

Hitta dina egna styrkor! Vad är ditt sätt att göra läxorna på? Hjälper det dig att du går runt i ditt hem medan du memorerar information? Behöver du rita, skriva råddlappar eller lyssna på musik? Kan du få stöd av en kompis? Skapa en miljö som känns trygg för dig.

Planera med hjälp av delmål. Gör upp en tidsram som hjälper dig. Du bestämmer att under en viss tid gör du bara läxor. Tex. att nu arbetar jag med läxorna i 10 minuter, efter det jag en paus på 5 minuter, och så jobbar jag 10 minuter igen. Använd timern på din mobil eller en äggklocka. Om du fastnar för länge i en uppgift, byt uppgift. Det kan passa dig att varva mellan uppgifterna för att det inte blir för enformigt. Gör något roligt efter ditt pass.

Utnyttja telefonen. Om ingen kan närvara då du gör läxorna: använd telefonen. Spela in dina svar inför ett kommande prov t.ex. Lyssna på det du spelat in för att höra hur du uppfattat innehållet!