Känns framtiden jobbig? Är det svårt att veta vilket område som intresserar dig? Känner du dig omotiverad, eller kanske finns det för mycket valmöjligheter? Det går inte att förutspå eller planera framtiden, och det är förståeligt att det kan kännas osäkert och ångestfyllt. Det går dock att planera och leta efter passande möjligheter. Du kan sätta upp egna mål för din framtid. Det krävs tankearbete, koncentration, och att du stannar upp när du ska tänka på din framtid. Påminn dig om att små planer också är viktiga planer, ibland räcker inte orken att planera långt framåt. Här är våra tips som kan hjälpa dig med orostankarna om framtiden.

1) Stå ut med osäkerheten
Ge dig själv tid, det är tillåtet att göra misstag. Det är helt okej och mycket vanligt att prova sig fram inom olika branscher och jobb. Det är sist och slutligen få av oss som bär på ett drömyrke från barndomen, eller som har en färdig plan för livet efter högstadiet. Planerna inför framtiden kan ändras längs med livet. Arbetslivet ändras också hela tiden, och därmed kan även önskemålen och drömmarna ändra form beroende på din livssistuation.

2) Gör ett yrkesvalstest eller diskuera med en sakkunnig
Yrkesvalstesterna vid TE-byråerna kartlägger yrken som är lämpliga för dig på basis av dina styrkor och
intressen. Navigatorn finns på olika orter i Finland, där kan du träffa en sakkunnig och diskutera om dina planer och önskemål inför framtiden. Du behöver inte bli ensam med dina tankar om framtiden!

3) Utforska alternativ i lugn och ro
Inspiration kan ofta hittas på många olika ställen. Håll dina ögon öppna, kanske blev en en viss historia som någon berättade om sitt eget val kvar i ditt minne? Vad var det i historien som du tyckte att lät intressant? Försök att läsa berättelser om hur andra människor valt sina stigar, prata med olika människor om deras erfarenheter från arbetslivet. På Yrkesinfo hittar du beskrivningar på yrken och yrkesområden, du kan läsa intervjuer och karriärberättelser av personer som arbetar i olika yrken. Med hjälp av yrkesbarometern hittar du regional information om nuläget och framtidsläget för olika yrken.

4) Lyssna på dig själv
Vad är du intresserad av? Vad tycker du om att göra? Du kan också försöka tänka på hurudana värderingar du har? Vilka saker är viktiga för dig och ger dig glädje i ditt liv? Är lönen och arbetstiderna viktiga, vill du arbeta med människor eller kanske med maskiner? Finns det något du absolut inte vill göra? Sådana här frågor kan hjälpa dig att hitta ytkesmässiga val som kunde passa dig. När du får en tydligare bild av vad det är du vill, är det lättare att försöka förverkliga målet med små steg i taget.