Vad är LäxHjälpen?

LäxHjälpen vill finnas till hands när du känner dig bekymrad över saker som har med skolan att göra. Vi vill hjälpa unga i årskurserna 4-9 som inte får stöd med läxor och skolarbete hemma. LäxHjälpen riktar sig till elever i årskurserna 4-9, i hela Svenskfinland. Vi strävar efter att hjälpa ungdomar i akut behov av hjälp med skolarbetet, och på så vis motverka skolavhopp. Här får du hjälp om du vill läsa till prov, har en knepig läxa eller behöver prata om din skolgång. Vi på LäxHjälpen finns här för dig! Att repetera inför ett prov kan kännas tryggare tillsammans med en vuxen. Vi bemöter alla besökare utan förutfattade meningar. Du behöver inte binda dig till verksamheten och det går att delta anonymt. Vi vill hjälpa dig att hitta dina styrkor och erbjuda redskap till arbetet med läxorna. Vårt mål är att stärka ungas bild av sig själva som lärande individer.  


Om att prata i chatten
I Chatten kan du prata om vad som helst som har med skolan att göra. Blir läxorna ofta ogjorda? Ororar du dig över framtiden? Känner du dig skoltrött eller utmattad? Du behöver inte klara dig ensam, vi finns här för dig. Välkommen att kika in under våra öppethållningstider, om än för 5 minuter!


Anonymitet och insamling av uppgifter
Vi samlar inte in personuppgifter av dig som kommer till LäxHjälpen-chatten. Frågorna som vi ställer innan påbörjad chatt, finns till för att den vuxna som svarar i chatten bättre skall kunna hjälpa dig. Alla meddelanden som är skrivna i chatten raderas regelbundet från vår server, med 3 månaders mellanrum.

Vi samlar inte in IP adresser eller övriga kontaktuppgifter av våra besökare.